Kwaliteitsinstrument: Process map

De process map is een instrument voor het vastleggen van alle belangrijke invloedsfactoren van een proces, verdeeld in processtappen, en de daaruit volgende resultaten. Werking Het proces wordt in een aantal deelstappen onderverdeeld. Per deelstap wordt aangegeven wat het proces inkomt en wat het proces oplevert. Zo ontstaat een totaaloverzicht van alle mogelijke invloedsfactoren op … Meer lezen over Kwaliteitsinstrument: Process map