Blockchain en kwaliteit

Blockchain is een term die we steeds vaker tegenkomen. Het is vooral bekend in de financiële sector. Volgens experts zullen alle bedrijfsprocessen erdoor beïnvloed worden. Dat heeft ook gevolgen voor kwaliteit. Wat is blockchain eigenlijk? Daar is geen heel eenvoudig antwoord op te vinden. Het is ingewikkeld om uit te leggen, zo lees je veelvuldig … Meer lezen over Blockchain en kwaliteit