Verbeter de supply chain met Big Data

De snelle ontwikkelingen in ICT (Internet of Things, Big Data, cloud- en sensortechnologie) hebben geleid tot nieuwe benaderingen voor kostenreductie en efficiencyverhoging in de keten.