nieuws
Waarde scheppen met Big Data
Volgens IBM komen er dagelijks 2,5 quintiljoen bites data bij; dat is 2,5 triljoen oftewel 2,5 miljard miljard bites. Wat moet je ermee en wie gaat dat doen?
Big Data, zoals IBM deze onvoorstelbare hoeveelheid data noemt, kent drie dimensies: het gaat niet alleen om volume, maar ook om variëteit (zoals e-mail, barcodes, audio of databases) en snelheid (één muisklik is voldoende). De echte meerwaarde van deze cumulatie van voordelen ligt in de analyse, want zonder analyse worden data nooit echte kennis.

Bureau McKinsey schreef een rapport hierover en komt tot de conclusie dat er twee voorwaarden zijn om vanuit Big Data meerwaarde te scheppen. De gegevens moeten transparant gemaakt worden en bovendien zodanig bewerkt worden dat ook anderen er iets aan hebben. Dit vergroot het inzicht in alle activiteiten van de organisatie. Hierdoor worden niet alleen de verbetermogelijkheden geïdentificeerd, maar verbetert ook de kwaliteit van de besluitvorming. M.a.w. de organisatie die Big Data het slimst weet te benutten, heeft het grootste concurrentievoordeel.

De vraag is dan wel wie deze uitdaging aangaat om Big Data-structuren en vaardigheden in de organisatie te implementeren. Hal Varian, de hoofdeconoom van Google, zegt: 'De meest sexy baan in de komende tien jaar zal bestaan uit het kunnen omgaan met statistisch materiaal'. Ook een studie van McKinsey wijst in die richting. Alleen al in de VS zal in 2018 een tekort zijn aan 140.000 tot 190.000 mensen die de analytische vaardigheden hebben om met data om te gaan. Deze data-wetenschappers zijn in de toekomst in groten getale nodig, al was het alleen maar om nieuwe inzichten bloot te leggen die op het eerste gezicht niet zijn te zien.

En dat schept dan weer een nieuwe uitdaging, namelijk dat de betrokkenen goed ingevoerd moeten zijn in de processen waarop Big Data worden losgelaten. Net zoals bijvoorbeeld een Six-Sigma-specialist zowel inzicht moet hebben in statistiek, als in organisatieprocessen. Deze uitdaging vereist van informatiemanagers een herbezinning op deze nieuwe dynamiek in hun vakgebied.

(Bron: processexcellencenetwork.com)
Kijk ook op computable.nl (over de vijf grootste misvattingen over Big Data) en siia.net.
Overzicht
MIJN DOWNLOADS SIGMA BASE
Redactie Sigma| 1999
Downloads: 351
missie en visie
Jonker, J.| 2000
Downloads: 173
Awards, algemeen, organis...
Spee, ing. J.I.H.|
Downloads: 177
systeemcertificatie
Dikken, Mw.. I.|
Downloads: 438
detailhandel
Zwetsloot, G.| 2000
Downloads: 236
Arbozorg, algemeen, veili...
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Aanmelden voor
Tweewekelijks nieuws en tips voor kwaliteitsprofessionals.
Klik hier voor een gratis abonnement.
Collegetour Navigeren in Verandering
Verandering… het is er gewoon. Hoe geeft u hier richting aan? Als u aansluit bij wat mensen al doen en wat ze beweegt is veranderen heel natuurlijk. Vanaf 5 november delen zeven bevlogen organisatie- en veranderexperts in zes dagen hun visie met u. U krijgt inzicht in nieuwe inspirerende manieren van organiseren en veranderen en weet voortaan de theorie en praktische ervaringen te verbinden.
 
Volg zelf de hele tour of wissel af met uw collega's.