UITGELICHT
Boeksamenvatting
The good and simple, the hard and the soft
Geef mensen meer autonomie, waardoor ze elkaar efficiënter en effectiever laten werken. En dwing samenwerking af omdat betrokkenen weten dat dat de beste keus is. Dat is het recept...
COLUMN
Teun Hardjono - Wat betekent plofkip?
Teun Hardjono ziet dat ondernemingen die aangesproken worden op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid, vroeg of laat overstag gaan. Ook de eisen die we stellen aan de manier waaróp producten tot stand komen, gaan tot de kwaliteitseisen beh...
MIJN DOWNLOADS SIGMA BASE
Kaal, mr. drs. H.J.| 2006
Downloads: 154
Organisatie van kwaliteit
Kusiak, L.| 2013
Downloads: 142
Dossier: Product- en proc...
Groeneveld, K. | Steensma, H.| 2009
Downloads: 401
Algemeen
Mies, mevr. L. | Niel, mevr. J. van| 2008
Downloads: 93
Algemeen
Engels, drs. ir. J.| 1997
Downloads: 108
HRM, algemeen, Kwaliteits...
Inlogprocedure
De base is tijdelijk vrij toegankelijk
Aanmelden voor
Tweewekelijks nieuws en tips voor kwaliteitsprofessionals.
Klik hier voor een gratis abonnement.
Kwaliteit in Zorg Congres: 6 november
Door de stelselherziening (Wlz, WMO) verandert er veel binnen het huidige zorglandschap. Dit vraagt om nieuwe verbindingen en nieuwe vormen van samenwerking tussen afdelingen, organisaties en generaties. Tijdens het KiZ-congres hoort u wat uw rol als kwaliteitsmanager is in dit proces van innoveren, verbinden en verbeteren.